Güneyce Çay Güneyce Çay Kurumsal ay Hakknda Güneyce Çay ürnlerimiz Güneyce Çay Haberler Güneyce Çay letiim

.......

Çay art?k Güneyce Çaydan...
Rize Güneycenin kalbinden sizlere...
Güneyce çay Do?u Karadeniz'in bahçelerinden taze çay yapraklar?n? topluyor. Tam k?vam?na bir dem ve lezzet için size sunuyor. Sevdiklerinizle severek için diye...
Çay art?k Güneyce Çaydan...

Güneyce Çayla kendini iyi hisset !
Enerji , canl?l?k , ferahl?k, rahatlama... Günün hangi saatinde, nas?l hissetmek istedi?iniz seçin, ruh halinize en uygun Güneyce Çayla bulu?un

  Genel Kurul Tutana??...
07.03.2015 TAR?H?NDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLA?AN GENEL KURUL ?Ç?N ?LAN TUTANAKLARI    ...
  PAY SAH?PLER?NE VE T...
GÜNEYCE ÇAY SANAY? VE T?CARET ANON?M ??RKET?PAY SAH?PLER?NE VE TASARRUF SAH?LER?NE DUYURULURTicaret Sicil No...
  Ola?an Üstü Genel Ku...
22.06.2014 Pazar günü Saat 13:30 da Fabrika merkezinde ola?an üstü genel kurul yap?lacakt?r. Tü...
  18. Uluslararas? G?d...
Güneyce Çay, 23-26 Eylül 2010 tarihinde düzenlenecek olan 18. Uluslararas? G?da Ürünleri...
  Türkçe Olimpiyatlar?...
Güneyce Çay Ankara'da düzenlenmekte olan (26 May?s-10 Haziran) 8.Uluslararas? Türkçe O...
  Bursa-G?da Tek Fuar?...
Güneyce Çay, 22-25 Nisan 2010 tarihinde Bursa G?da Teknolojileri fuar?na kat?lm??t?r....
  GÜNEYCE ÇAY A.?. H?S...
Evet, sat?n alabilirsiniz. ?irketimiz halka aç?k anonim ?irketidir. Hisselerimiz hamiline yaz?l? oldu?undan serbe...
  "YÜKSEK YAYLALARIN ...
Güneyce Beldesi deniz seviyesine göre yer yer 450 metre yüksekliktedir. Çay bahçeleri yayla...
  ?Y? B?R ÇAY NASIL DE...
* Demlemede kireçsiz su ve porselen demlik tercih edilmeli.* Temiz demlik içine beher bardak için b...
  GÜNEYCE ÇAY ÜRÜNLER?...
Tüm Güneyce Çay ürünlerinin raf ömrü 2 y?ld?r. Çaylar?n paket aç?ld?k...


    » Haberlerin tamamı
   
desing by teknoay anasayfa | kurumsal | ürünler | basında güneyce | haberler | çay hakkında | iletişim